Wij bieden u een steeds wisselend aanbod in alle soorten voertuigen, goederen en bedrijfsmiddelen. Wij hanteren scherpe meeneemprijzen en kunnen de benodigde exportdocumenten voor u verzorgen.

We offer you a varying range of vehicles, goods and assets. We apply competitive prices and can provide the necessary export documents for takeout.

Nous vous offrons une demande jamais variables dans tous les types de vehicules, des marchandises et des biens. Nous appliquons les prix sharp et le nécessaire peut exporter des documents pour emporter.

Wir bieten Ihnen eine je unterschiedlicher Nachfrage in allen Arten von Fahrzeugen, Güter und Vermögenswerte. Wir gelten scharfe Preise und können für Ihnen die erforderlichen Exportdokumente für Take away versorgen.


Me(n)tal Webshop is (c) Me(n)tal Enterprizes